Reklama:
Nové příchutě v prodeji!
100 % Whey Protein 2+1 ZDARMA🔥
Nová pistácie a jahoda + 5 dalších! Klikněte zde.

Všeobecná pravidla soutěží

Tato Všeobecná pravidla soutěží (dále jen „VPS“) jsou platná pro všechny čtenářské soutěže zveřejněné na serveru Ronnie.cz. Platnost těchto VPS je ode dne 20. 10. 2016 až do vydání nové verze, která bude zveřejněna opět na této stránce.

1. Obecná ustanovení

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny čtenářské soutěže na serveru Ronnie.cz určeny pro čtenáře starší 18 let s doručovací adresou pro případné výhry na území České republiky a Slovenské republiky. Účastníkem soutěže se stává každý čtenář serveru Ronnie.cz, který zašle elektronickou cestou své odpovědi a vybrané osobní a kontaktní údaje a který zároveň vyjádří souhlas se zněním pravidel dané soutěže i těchto VPS.

Není-li uvedeno jinak, je organizátorem soutěže provozovatel serveru Ronnie.cz, a to společnost Erasport, s. r. o., se sídlem Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10, IČ: 29052131, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 163055 (dále jen „provozovatel serveru“).

Výhry v soutěžích provozovatele nejsou soudně vymahatelné, provozovatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěže upravit pravidla soutěže a také právo soutěž kdykoliv a bez náhrady zrušit. Z účasti v soutěžích jsou vyloučeni všichni zaměstnanci provozovatele, a to včetně externích redaktorů a jiných externích spolupracovníků pobírajících za služby pro provozovatele finanční či jiné odměny.

Technické zabezpečení soutěží umožňuje odeslat jednomu čtenáři více odpovědí, avšak do soutěže bude zařazena vždy jen odpověď, která byla zaslána jako první. Všechny ostatní odpovědi zaslané stejným čtenářem jsou automatickým systémem odstraněny.

Výherci soutěže budou na svoji výhru upozorněni elektronickou cestou. Výhercem se může stát jen takový čtenář, který splní podmínky soutěže (zpravidla správně odpoví na zadanou otázku nebo otázky a zadá správné kontaktní údaje) a který bude vylosován elektronickým losovacím systémem provozovatele. V případě, že výherce soutěže nebude na upozornění o své výhře reagovat do 31 dnů po odeslání vyrozumění, vyhrazuje si provozovatel právo předání výhry odmítnout.

Každý účastník soutěže souhlasem s těmito VPS poskytuje provozovateli serveru výslovný souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti využil pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, je možné jej však odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Každý účastník soutěže dále souhlasí s tím, aby v případě, že získá některou z cen, bylo jeho jméno a příjmení zveřejněno na dobu neurčitou na stránkách provozovatele soutěže či jeho Facebooku.

2. Předání výher

Vylosovaní výherci (losování probíhá elektronickým systémem generování náhodných čísel) jsou kontaktováni zpravidla e-mailem zadaným při jejich vstupu do soutěže. Ceny jsou zpravidla odesílány prostřednictvím České pošty či jiného dopravce na adresu, kterou v odpovědi na informaci o výhře zašle výherce provozovateli serveru. Výhry nemohou být proplaceny v penězích.

V případě, že výherce zašle zpět do redakce fotografii s obdrženou výhrou, souhlasí tímto se zveřejněním této fotografie v rámci serveru Ronnie.cz a jeho Facebooku.Jméno: pamatovat
Heslo:Supertelo.cz, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 03222543 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2023 Supertelo.cz, s. r. o. • Copyright © 2001-2023 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie