Reklama:
EXKLUZIVNĚ: Lean Whey Protein 1+1!
Od výrobce nejprodávanějších proteinů na světě. Více zde.

Zásady zpracování osobních údajů

Poslední aktualizace: 20. května 2021

Správce osobních údajů, tedy společnost Supertelo.cz, s. r. o., Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice, IČ: 03222543, tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě čl. 6 Nařízení, a to na základě:

  • Vámi uděleného souhlasu, a to:

   • V případě elektronické registrace na našich webových stránkách www.ronnie.cz, aby Vám vznikl Váš uživatelský účet a mohli jste naplno využívat služeb našeho webu, včetně sekcí Lidé, Seznamka, Práce, Bazar a případně Diskusního fóra a/nebo pro využití inzerce v uvedených sekcích našeho webu.

   • Nebo v případě, že Váš souhlas potřebujeme pro účely zasílání marketingových a obchodních sdělení, v této souvislosti vyslovujete souhlas také pro zasílání marketingových a obchodních sdělení od níže uvedeného subjektu:
    • provozovatel našeho internetového obchodu obchod.ronnie.cz, společnost Ronnie.cz, s. r. o., se sídlem Svahová 1537/2, Vršovice, 101 00 Praha 10 IČ: 09203800, DIČ: CZ09203800.

   Zásady ochrany osobních údajů pro internetový obchod obchod.ronnie.cz naleznete na stránkách tohoto internetového obchodu. Registrací na www.ronnie.cz nedochází k registraci v uvedeném internetovém obchodu.

   Váš souhlas bude vyžadován vždy výslovně. Souhlas vyjádříte zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího políčka.

   Pokud žádáme Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů jen pro marketingové účely, tak jeho případné neudělení nevede k zamítnutí jakékoli smlouvy nebo jakéhokoli jiného jednání či úkonu.

  • Bez Vašeho souhlasu je naše společnost oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat:

   • Pro potřeby plnění smluvních povinností (smlouvy), pokud nebudou potřebné osobní údaje poskytnuty, nebudeme moci splnit naše povinnosti, ke kterým jsme se vůči Vám zavázali.

   • K plnění našich zákonných povinností (např.: poskytování povinných údajů orgánům státní správy, povinná archivace účetních dokladů atd.).

   • Z důvodů oprávněných zájmů naší společnosti jako je tzv. konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení naším zákazníkům ohledně námi prodávaného zboží - k takovému druhu marketingu Váš souhlas nepotřebujeme, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb.

 • Osobními údaji pro nás jsou:

  • V případě registrace na webových stránkách www.ronnie.cz: uživatelské jméno, Váš e-mail a také pohlaví.

  • V případě řádkové inzerce (Práce, Bazar, Seznamka): jméno a příjmení, e-mailová adresa, případně název kraje a nepovinně telefonní číslo. Pro účely řádkové inzerce můžete na náš web v některých jeho sekcích také vkládat fotografie - typicky v sekci Seznamky, v sekci Práce nebo Bazar. Pokud do příslušné sekce vložíte svoji podobiznu (není to povinný údaj), tak zpracováváme pro daný účel i tuto Vaši fotografii - nicméně s ní, krom jejího zpracování pro účely zveřejnění v dané sekci, nijak dále nenakládáme - fotografie nám neslouží jako prostředek jedinečné identifikace, a proto se z hlediska Nařízení nejedná o zvláštní kategorii údajů.

 • Údaje se poskytují na dobu, než dojde k naplnění účelu, pro který byly poskytnuty, nejvýše na dobu 10 let ode dne jejich poskytnutí, po této době budou Vaše údaje bez dalšího vymazány.

 • Důvodem poskytnutí Vašich osobních údajů je:

  • Váš zájem o poskytování služeb společnosti na našich webových stránkách a také za účelem inzerce či prezentace ve shora uvedených sekcí stránek Práce, Lidé, Seznamka, Bazar nebo v Diskuzním fóru.

  • Pokud jste nám udělili souhlas pro účely marketingu (a nejde o marketing přímý (viz shora), ke kterému souhlasu není třeba), tak i pro zasílání marketingových a obchodních sdělení, a to i od níže uvedeného subjektu:
   • provozovatel našeho internetového obchodu obchod.ronnie.cz, společnost Ronnie.cz, s. r. o., se sídlem Svahová 1537/2, Vršovice, 101 00 Praha 10 IČ: 09203800, DIČ: CZ09203800.

   Neudělení takového souhlasu nevede k zamítnutí registrace nebo k jiným pro Vás negativním následkům.

 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k zakázanému automatizovanému rozhodování ani k zakázanému automatickému individuálnímu rozhodování na základě profilování, které by mělo pro Vás jakékoli právní účinky (vedlo by například automaticky k nějakému právnímu jednání) nebo se Vás obdobně významným způsobem dotýkalo.

 • Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány smluvními partnery Správce, kteří zajišťují pro Vás v součinnosti se Správcem služby společnosti, resp. služby spojené s příslušnou smlouvou, která byla uzavřena mezi Správcem a Vámi jako subjektem údajů. Těmito zpracovateli jsou externí dopravci (např. GLS, PPL, Česká pošta), poskytovatelé IT služeb a poskytovatelé online platebních řešení (např.: platba kartou online, online-bankovnictví prostřednictvím platební brány PayU apod.), a dále jsou poskytovány pro marketingové účely provozovateli našeho internetového obchodu obchod.ronnie.cz, společnosti Ronnie.cz, s. r. o., se sídlem Svahová 1537/2, Vršovice, 101 00 Praha 10 IČ: 09203800, DIČ: CZ09203800.

 • Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

 • Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud se zpracování osobních údajů opírá o jeho souhlas), a to jeho doručením Správci na adresu jeho sídla nebo na e-mailový kontakt ronnie@ronnie.cz.

 • Příjem našich marketingových nebo obchodních sdělení můžete také odmítnou pomocí k tomu určenému odkazu v e-mailu s tímto sdělením.

 • Máte právo požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 • Máte také právo vznést námitku proti zpracování Vaši osobních údajů, probíhá-li pro účely oprávněných zájmů (tzv. konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb).

 • Pro informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění Vašich práv, prosím, v případě zájmu kontaktujte naši společnost (Správce) buď písemně na adresu sídla společnosti, nebo na e-mail ronnie@ronnie.cz.Jméno: pamatovat
Heslo:
Víte, že...
...poslední objednávka v obchodě
Ronnie.cz byla před 5 sekundami?Supertelo.cz, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 03222543 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2023 Supertelo.cz, s. r. o. • Copyright © 2001-2023 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie